Icon Liesbeth Halbertsma & Partners

Advies voor directie, bestuur en teams

Organisaties worden statisch en raken achterop. Ontwikkelingen en kansen lonken, maar vaak komt vernieuwing niet daadwerkelijk tot stand en blijf alles bij het oude. Hoe zorgt u ervoor dat het weer de State of the Art organisatie wordt waar mensen graag voor werken?

Als bestuurder geeft u (met uw directie- of managementteam) richting aan de toekomst van uw organisatie. Wat is uw ambitie en welke strategische keuzes liggen er? Wat vraagt dit van uw gedrag, van uw team en van de organisatie?

Werkwijze

Voor het formuleren van de ambitie kan ik voor u een bijeenkomst ontwerpen en faciliteren. Om de geformuleerde ambitie tot uitvoering te brengen gaat het om het realiseren van de gewenste gedragsverandering op de alledaagse werkvloer.

Dit laat zich het beste organiseren op het werk en in het werk. Dus niet in een opleiding, maar gewoon in het werk, in bestaande vergaderingen en overleggen. Aan de hand van de dagelijkse processen en vraagstukken.

Resultaten

  • De organisatie behaalt betere bedrijfsresultaten;
  • De directie, het MT gedraagt zich als de koploper in de vernieuwing;
  • Er ontstaat gedragsverandering, waardoor nieuwe energie vrijkomt en blokkades uit het verleden weggenomen worden;
  • U krijgt inzicht in de bestuurlijke en politieke verhoudingen in de organisatie;
  • U krijgt een betere match tussen mensen en hun rol in de organisatie;
  • Het team voert échte gesprekken, waardoor er meer verbinding ontstaat.

ADVIES

voor directie,
bestuur en teams

WERKCONFERENTIE

ontwerpen & faciliteren
voor 5-500 personen

COACHING

voor leidinggevenden en
bestuurders (1-op-1)

LIESBETH HALBERTSMA & PARTNERS

Laan van Dick Laan 37
2101 PM Heemstede

T +31 6 - 12 99 90 70

© Liesbeth Halbertsma | Disclaimer & Privacybeleid

INFORMATIE

VOLG ONS