Icon Liesbeth Halbertsma & Partners

Disclaimer & Privacybeleid

Aan de verstrekte informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Liesbeth Halbertsma aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld, en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enig bericht vooraf worden aangebracht.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Liesbeth Halbertsma. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Liesbeth Halbertsma niet toegestaan.

Afbeeldingen ontwerp Marceline van der Ree. TP New media
© BlogTypewriter: Petegar – iStockphoto.com #14310362
© Minimalistische Architektur und Design 1: maxkrasnov – iStockphoto.com #77647411

Privacybeleid

LIESBETH HALBERTSMA & PARTNERS

Laan van Dick Laan 37
2101 PM Heemstede

T +31 6 - 12 99 90 70

© Liesbeth Halbertsma | Disclaimer & Privacybeleid

INFORMATIE

VOLG ONS